IDRETT+

Idrett+ har siden 2002 arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte behov. Dette arbeidet har blitt en viktig del av Idrettsrådets engasjement for å nå målsetningen om «idrett for alle».

Idrettsrådet bistår med faglig kompetanse/oppfølging og har økonomiske støtteordninger for de idrettslag som kan og vil gjøre en ekstra innsats rettet mot målgruppene.

Skjermbilde 2017-11-27 kl. 10.59.55

Hovedmålsetting

Å gi barn og unge med ekstra behov for støtte/hjelp et reelt tilbud om idrettslig aktivitet

Målgrupper

  • Inaktive barn og ungdom
  • Barn og ungdom med uønsket adferd
  • Personer med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter
  • Personer med funksjonsnedsettelse (barn/unge og voksne) som har behov for ekstra oppfølging
  • Personer med betalingsvansker/økonomiske barrierer for å delta i idrettsaktiviteter

Les mer om Idrettsrådet

Kontakt: Ida Tjørsvaag, Patruljefører – Idrettspatruljen.
e-post: ida@idrettsraadet.no